Thiết bị đóng cắt LS

Siêu thị thiết bị điện cung cấp sản phẩm Thiết bị đóng cắt:
Thiết bị đóng cắt ls ,bảng giá thiết bị đóng cắt ls 2017 ,catalogue thiết bị đóng cắt ls ,báo giá thiết bị đóng cắt ls ,bảng giá thiết bị đóng cắt ls mới nhất ,bảng giá thiết bị đóng cắt ls 2016 ,bảng giá thiết bị đóng cắt ls 2017

thiết bị đóng cắt ls
Thiết bị đóng cắt ls

 Thiết bị đóng cắt bao gồm

Bảng giá thiết bị đóng cắt
Báo giá thiết bị đóng cắt
Aptomat Ls

ABN5315A    Aptomat 3P -15A -18kA,ABN5320A    Aptomat 3P -20A  -18kA,ABN5330A    Aptomat 3P -30A  -18kA,ABN5340A    Aptomat 3P -40A  -18kA,ABN5350A    Aptomat 3P -50A  -18kA,ABN6360A    Aptomat 3P -60A -18kA,ABN10315A    Aptomat 3P -15A -22kA,ABN10320A    Aptomat 3P -20A -22kA,ABN10330A    Aptomat 3P -30A -22kA,ABN10340A    Aptomat 3P -40A -22kA,ABN10350A    Aptomat 3P -50A -22kA,ABN10360A    Aptomat 3P -60A -22kA,ABN10375A    Aptomat 3P -75A -22kA,ABN103100A    Aptomat 3P -100A -22kA,ABN203100A    Aptomat 3P -100A -30kA,ABN203125A    Aptomat 3P -125A -30kA,ABN203150A    Aptomat 3P -150A -30kA,ABN203175A    Aptomat 3P -175A -30kA,ABN203200A    Aptomat 3P -200A -30kA,ABN203225A    Aptomat 3P -225A -30kA,ABN203250A    Aptomat 3P -250A -30kA,ABN403250A    Aptomat 3P -250A -42kA,ABN403300A    Aptomat 3P -300A -42kA,ABN403350A    Aptomat 3P -350A -42kA,ABN403400A    Aptomat 3P -400A -42kA,ABN803500A    Aptomat 3P -500A -45kA,ABN803630A    Aptomat 3P -630A -45kA,ABN803700A    Aptomat 3P -700A -45kA,ABN803800A    Aptomat 3P -800A -45kA

Máy cắt ls 

AN06D306H    Máy cắt hạ thế -3P -630A -65kA -Fix,AN08D308H    Máy cắt hạ thế -3P -800A -65kA -Fix,AN10D310H   Máy cắt hạ thế -3P -1000A -65kA -Fix,AN13D313H    Máy cắt hạ thế -3P -1250A -65kA -Fix,AN16D316H    Máy cắt hạ thế 3P-1600A -65kA -Fix,AS20E320H    Máy cắt hạ thế -3P -2000A -85kA -Fix,AS25E325H    Máy cắt hạ thế -3P -2500A -85kA -Fix,AS32E332H    Máy cắt hạ thế -3P -3200A -85kA -Fix,AS40E340H    Máy cắt hạ thế -3P -4000A -85kA -Fix,AS40F340H    Máy cắt hạ thế -3P -4000A -100kA -Fix,AS50F350H    Máy cắt hạ thế -3P -5000A -100kA -Fix,AS63G363H    Máy cắt hạ thế -3P -6300A -120kA -Fix

Bảng giá thiết bị đóng cắt ls 2017

Catalogue thiết bị đóng cắt ls
Catalogue Aptomat Ls
Cataogue Máy cắt Ls   

Sản phảm liên quan

Các bài viết khác
Lên đầu